Muziek

Bussen-Schutten programma komende weken.


Dit winterseizoen is de Gaffel één keer in de maand geopend om een kaartje te leggen, windbuksschieten, wat bij te praten en als de weersomstandigheden het toelaten ook met de grote buks enkele schoten te lossen.

Deze data zijn: a.s zaterdag 26 oktober, 30 november, 21 december, 18 januari en 29 februari. De Gaffel zal in telkens vanaf 16 uur geopend zijn.

Maandag 28 okt. is de repetitie om 19.30 voor het gehele muziekkorps in de kerk. Ben tijdig aanwezig!

De Feestavond zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 9 november in de GAFFEL.

Voor het muziekkorps begint de avond om 17.45 uur op het kerkplein, om de kinderen naar het Sint Maartensvuur te begeleiden. De overige leden komen uiterlijk 18.45 uur bij elkaar bij ‘t Raodhoes. Om 19.00 uur is de jaarlijkse St. Martinus mis die muzikaal wordt opgeluisterd door het muziekkorps. We verwachten van alle leden om aanwezig te zijn in de kerk. Aansluitend aan de mis wordt afgemarcheerd naar de Gaffel. De bestuursleden halen voor 30 okt. de betreffende strookjes op.

Zaterdag 4 januari 2020 nieuwjaarsreceptie.

|Doorsturen