Muziek

Inloopmiddag Bogenstraat 8


Aan alle inwoners van ons mooie Thorn!!!

Het damescomité van de Koninklijke Harmonie van Thorn nodigt u van harte uit voor een gezellige inloopmiddag op woensdag 13 november 2019 vanaf 13.30 uur in het harmoniecafé van onze vereniging. Iedereen is welkom op deze middag.

Er is koffie met verse wafels en natuurlijk kunnen er ook andere consumpties worden gebruikt. Er kan worden gekaart, een spel of woordspel, -bijv. oude Thoears/Limburgse wuuerd uitwisselen-, gedaan worden.

Het doel is om gezellig samen te zijn en bij te praten voor jong en oud, ieder op zijn manier. Neem gerust uw eigen vrienden of familie mee.

Wij zien u gráág op deze middag, bedoeld voor iedereen, op woensdag 13 november a.s. vanaf 13.30 uur in ons harmoniecafé aan de Bogenstraat.

|Doorsturen