Parochie

Kerkberichten Grathem


Zaterdag 26 oktober 2019 19.00 uur; Schuttersmis.

-Voor alle leden en overleden leden van schutterij St Severinus.

-Voor Ben Veugen en Margriet Veugen-Vossen.

-Voor Wiel Lamerichs en Drieka Lamerichs-van de Winkel.

-Gestichte Jaardienst voor Baer Wijers en Neel Wijers-Janssen.

Misdienaars:Nikki en Ilja.

Aansluitend aan de H. Mis is er een Collecte voor wereldmissiedag 2019;

In de Wereldmissiemaand oktober staan dit jaar de katholieke geloofsgemeenschappen in Ethiopië centraal. Oktober is van oudsher de Missiemaand. Via de organisatie Missio (Pauselijke Missiewerken) worden alle parochies gevraagd solidair te zijn met gelovigen elders in de wereld. We horen immers allemaal bij dezelfde kerk.

Zondag 27 oktober 2019; Geen H. Mis.

Zondag 3 november 2019 11.00 uur; Allerzielenviering Grathem

Aansluitend aan de viering vindt herdenking van de overledenen plaats en worden de graven op het kerkhof gezegend.

Mededelingen:

Per 1 oktober 2019 nieuwe Cluster Tabor website en

nieuw emailadres parochie Grathem; parochiegrathem@gmail.com

Vrijdag 01 november 2019 18.30 uur; Hoogfeest Allerheiligen

Clusterviering Allerheiligen in Heythuysen.

Vrijdag 29 november 2019 18.30 uur; Vormselviering in Kelpen-Oler

Voor de vormelingen van Grathem en Kelpen-Oler.

DAGKAPEL:

Opening dagelijks van 11.00uur tot 16.00uur.

LET OP:

Het parochiekantoor Grathem is op de 1e maandag van de maand geopend

v.a. 9.30uur -11.00uur.

Uitzonderingen worden gemeld in de Klepper en op onze clu

|Doorsturen