Parochie

Kerkberichten parochie H.Liduina Kelpen-Oler


Parochie H.Liduina Kelpen-Oler

KERKBERICHTEN WEEK 44-2019.

Pastoor Marcus Vankan, Biesstraat 1a Heythuysen

0475-475372, voor bijv. huisbezoek, ziekenzalving, overlijden en ziekencommunie.

PAROCHIETELEFOON Kelpen-Oler: 06-81252269

PAROCHIEKANTOOR Grathemerweg 52; open dinsdag 10.00-11.30 uur voor o.a. opgeven van misintenties. Deze s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven.

Zie ook website www.clustertabor.nl of de clusternieuwsbrieven in de kerk.

VIERINGEN EN INTENTIES WEEK 44 - 2019:

ZATERDAG 2 november 18.00 uur H.Mis

-Jaardienst voor Riet Daemen-Bruijnen

-Voor Mia Thissen-van Ratingen

-Voor familie Cleutjens-de Meersman

-Voor de overleden ouders van de Berg en voor Jo Wetemans.

ZONDAG 3 november ALLERZIENVIERING 14.00 uur Gebedsdienst waarna zegening graven, urnenmuur en strooiveld op het kerkhof.

-VRIJDAG 8 november SINT MAARTENVIERING. Begint met samenkomst en korte viering in de parochiekerk om 18.30 uur. Daarna gaan de kinderen en Sint Maarten naar het KoKids-gebouw aan de Limburgsstraat voor de verdere viering.

ZATERDAG 9 november geen H.Mis

ZATERDAG 16 november 18.00 uur H.Mis

-Jaardienst voor de overleden ouders van Roy-Brouns en voor Amelia en Joseph.

-Voor de familie van de Winkel-Baetsen

-Voor de ouders Hansen-Vinken, voor Lenie Klep-Hansen, voor Broer Hansen, voor Wiel Vossen en voor Ingrid Korten.

-Voor Mia Cremmers-van de Mortel v.w. 80e verjaardag.

-Jaardienst voor Ricky Bours-Versteden.

MEDEDELINGEN:

-DAGKAPEL OPEN van 13.00

|Doorsturen