Parochie

kerkdiensten parochie Ell


Parochie H.Antonius Abt Ell.

Pastoor: Deken W.Miltenburg fso Wijngaard 11 6017 AG Thorn te. 0475561410

Kapelaan: M.Bodden Mgr.Savelbergweg 93 AE Heel tel. 0475-575667

Secretaris H.Heijkers Breederkamp 5 6011 SR Ell tel.0495552371/mobiel 0610325806

Banknummer van de parochie NL12RABO0113901313

Wilt u de kerkberichten en misintenties wekelijks als e-mail ontvangen?

Meldt u dan aan via: nbcclusteremmaus@gmail.com

Alle informatie over de parochie en wekelijkse kerkdiensten zie website: www.cluster- www.cluster-emmaus.nl

Kerkdiensten van zaterdag 16 november tot en met zaterdag 23 november 2019.

Zaterdag 16 november 17.45 uur: viering van de drie-en-dertigste zondag door het jaar: zang: Dameskoor.

Overleden ouders Thei en Tina Steijvers-Deckers

Harold Verlinden (jaardienst)

Harry Verlinden (jaardienst)

Gerda van Helden-Deneer (verjaardag)

Overleden ouders Peter en Jacoba Opheij-Princen en overleden familieleden

Zaterdag 23 november 17.45 uur: viering van het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal: zang: Herenkoor.

Overleden ouders Harrie en Tina Maessen-Lambers(jaardienst Harrie) en zoon Joh

Vrijdag 22 november: Parochie-Bureau van 19.00 uur tot 20.00 uur.

|Doorsturen