Parochie

KERKDIENSTEN Parochie H.Liduina KELPEN-OLER


Parochie H.Liduina Kelpen-Oler

KERKBERICHTEN WEEK 42-2019.

Pastoor Marcus Vankan, Biesstraat 1a Heythuysen

0475-475372, voor bijv. huisbezoek, ziekenzalving, overlijden.

en ziekencommunie.

PAROCHIETELEFOON Kelpen-Oler: 06-81252269

PAROCHIEKANTOOR Grathemerweg 52; open dinsdag 10.00-11.30 uur voor o.a. opgeven van misintenties. Deze s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven.

Zie ook website www.liduina.clustertabor.nl

of de clusternieuwsbrieven in de kerk.

VIERINGEN EN INTENTIES WEEK 42 - 2019:

ZATERDAG 19 oktober 18.00 uur H.Mis

-Voor Lion van den Boorm.

ZATERDAG 2 november 18.00 uur H.Mis

-Jaardienst voor Riet Daemen-Bruijnen

-Voor Mia Thissen-van Ratingen

-Voor familie Cleutjens-de Meersman

ZONDAG 3 november ALLERZIENVIERING 14.00 uur Gebedsdienst waarna zegening graven, urnenmuur en strooiveld op het kerkhof.

-Sint Maartenviering vrijdag 8 november. Begint met samenkomst en korte viering in de parochiekerk om 18.30 uur

-VRIJDAG 8 november SINT MAARTENVIERING. Begint met samenkomst en korte viering in de parochiekerk om 18.30 uur. Daarna gaan de kinderen en Sint Maarten naar het KoKids-gebouw aan de Limburgsstraat voor de verdere viering.

MEDEDELINGEN:

-DAGKAPEL OPEN van 13.00 uur tot 19.00 uur, behalve op maandag en dinsdag. In het weekend van 11.00-19.00 uur.

-VORMSELVIERING voor de kinderen van groep 7 en 8 van Kelpen-Oler en Grathem op vrijdag 29 november om 18.30 uur in onze Liduinakerk.

|Doorsturen