Heemkunde

KRUUTSKES EN KEPELKES IN ROERDALEN


Kostbaar erfgoed vraagt vrijwilligers voor aandacht en onderhoud

De vele kruisen en kapelletjes langs de Limburgse wegen zijn typisch voor onze provincie. Zeker als je de verhalen kent die erbij horen: monumentjes van dankbaarheid. Opgericht omdat men veilig de oorlogsjaren is doorgekomen, een gedenkplek voor een dierbare die daar verongelukte of een teken van hoop dat de oogst niet mag mislukken door hagel, een hagelkruis. En dan de vele kapelletjes ter bescherming van het vee tegen alle mogelijke ziektes, zoals voor Sint Rochus of Sint Antonius mit ’t verke.
In Roerdalen staan er meer dan 70, veel zelfs met een monumentenstatus. Stuk voor stuk getuigenissen van mensen die goed begrepen hebben dat we het op aarde niet alleen redden en dat we hulp van boven best kunnen gebruiken. Maar die-van-boven kunnen het ook niet zonder de hulp van beneden! Dat hebben veel inwoners van Roerdalen goed begrepen en zij onderhouden met veel zorg en liefde het wegkruis of kapelletje op het eigen erf of in hun buurt. Helaas zijn er ook die aan deze liefdevolle aandacht ontsnapt zijn.
Vandaar deze oproep. Wie wil in de eigen kern meehelpen om regelmatig aan al die heilige plekjes en huisjes aandacht te schenken en om daarbij mankementen - en soms helaas ook vernielingen - te signaleren. En ook om daarna daadwerkelijk acties voor herstel te ondernemen. Wanneer een paar mensen dit in eigen dorp oppakken, kunnen zij met de vrijwilligers van de andere kernen een clubje vormen dat zich inzet voor het behoud van het kleine religieuze erfgoed.
De gemeente Roerdalen zou dit zeer op prijs stellen, evenals de Heemkundevereniging Roerstreek. Samen zien ze het belang van het bewaren van dit cultureel erfgoed. De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zal u met advies terzijde staan. Wim Clout, bestuurslid van deze stichting, nodigt iedere geïnteresseerde uit zich bij hem te melden (0475 31 12 92 / wjclout@zonnet.nl). Namens de heemkundevereniging zal Mar
|Doorsturen