Algemeen

Lezing over de terugkeer van de zalm in de Roer


Lezing over de visstand in de Roer

Stichting “Tussen Roer en IJzeren Rijn” nodigt belangstellenden uit voor een lezing met de titel “De terugkeer van de zalm in de Roer”. De lezing wordt verzorgd door de heer Thijs Belgers, lid van diverse regionale en landelijke commissies over het beheer van de visstand in het algemeen en al jarenlang sportvisser.
In de lezing komen o.a. aan de orde
de activiteiten en resultaten van het herintroductieproject van de zalm en de internationale samenwerking hierbij ; hierbij worden niet alleen de positieve ontwikkelingen besproken, maar ook de problemen

de monitoring van de vispassage bij de ECI tussen 2008 en 2014

Datum : woensdag 6 februari 2019
Locatie : kantine Sportvereniging EMS (Sportpark Kitskensberg)
Aanvang : 19.30 uur  (einde voorzien rond 21.30u)
Aanmelden : via mailadres tussenroerenijzerenrijn@gmail.com
Info : www.stichtingtussenroerenijzerenrijn.nl

Entree : € 5,- (incl. koffie/thee)

De Roer is een zijrivier van de Maas en mondt bij Roermond uit in de Maas.

De Roer is een van de soortenrijkste rivieren van Nederland. Door hard werken van Waterschap Limburg is de Roer voor migrerende vissen zoals zalm, aal en kopvoorn optrekbaar tot in Duitsland. Sinds 1980 is de Roer steeds schoner geworden en heeft zich de unieke visstand ontwikkeld die we vandaag de dag in dit prachtige viswater kunnen ontwaren. Zo kan er in de rivier ook gevist worden op barbeel, kopvoorn, sneep en serpeling ; deze soorten houden zich tegenwoordig zelf in stand zonder dat hiervoor uitzettingen nodig zijn. Regelmatig worden er zelfs forellen gevangen.

|Doorsturen