LEZING OVER JOEP NICOLAAS


Op dinsdag 11 september verzorgt Mariska van Wijk-Dirkx vanaf 19.30 uur in het Heemkundemuseum in Sint Odiliënberg een lezing over de bekende Limburgse kunstenaar Joep Nicolas. Aanmelden kan uitsluitend via lezingen.@roerstreekmuseum.nl. Deelname kost € 2,50; voor leden van de Heemkundevereniging is de toegang gratis.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het ministerie van OCW heeft begin september 2017 het voormalig atelier voor gebrandschilderd glas van de familie Nicolas in Roermond aangewezen als Rijksmonument. Het atelier aan de Wilhelminasingel is verbonden met het voormalig woonhuis van de familie Nicolas aan de St. Jansstraat. Het gehele complex is nu een Rijksmonument vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap en de cultuurhistorische waarde.
De herleving van de glasschilderkunst in Nederland in de tweede helft van de 19e en begin 20e eeuw is te danken aan de firma Nicolas in Roermond. Na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853, werden er weer veel kerken gebouwd en in samenwerking met architect Pierre Cuypers kreeg de firma Nicolas veel opdrachten voor kerkbeglazingen en het bedrijf groeide weldra uit tot het grootste in ons land. De naam Nicolas werd een begrip tot ver buiten de grenzen van Nederland.
Met Joep Nicolas, schilder en glazenier en de beroemdste telg uit de familie, begon er rond 1925 een nieuwe periode voor de glasschilderkunst. Hij bevrijdde deze kunst uit de verstarring van het neogotische raam. Het atelier Nicolas fungeerde als een opleidingsplaats voor ambachtslieden, opdrachtgevers en kunstenaars.
Nadat chef d'atelier Max Weiss, die in 1939 het atelier in Roermond had overgenomen, in 1969 wegens gezondheidsredenen gedwongen werd te stoppen, werd het gesloten. Vanaf 1979 werd het weer als kunstwerkplaats gebruikt door beeldhouwer Dick van Wijk en Mariska Dirkx. Deze laatste bracht in 1986 door de historische achtergrond van het atelier de glaskunst weer onder de aandach
|Doorsturen