Parochie

Misintenties Asselt


Parochie H. Dionysius Asselt.

Zaterdag 2 november.

18.00 uur Voor al onze dierbare overledenen die we in deze dagen willen gedenken.

Zondag 3 november

ZONDAG ALLERHEILIGEN.

8.15 uur Voor al onze dierbare overledenen, die we in deze dagen willen gedenken.

10.00 uur voor al onze dierbare overledenen, in het bijzonder voor de medeparochianen van wie we afgelopen jaar afscheid moesten nemen:

Paul Hendriks., Léon Vriesen.,Mariet van Avesaath-van Kruchten en Piet Dolmans.

Voor overl.Hr. Schreurs en de overl. ouders Lei en Toos Verlinden.

NA AFLOOP VAN DEZE HOOGMIS ZAL AANSLUITEND DE DIENST VAN ALLERZIELEN ZIJN EN DE ZEGENING VAN DE GRAVEN OP BEIDE KERKHOVEN.

|Doorsturen